صفحه اصلی باشگاه ها باشگاه بدنسازی ایران سعادت رویال
باشگاه بدنسازی ایران سعادت رویال
تعداد بازدید : 505982

شهرک قدس – خیابان هرمزان – فاز 2 – بین برج نظامی و حافظ

لیست دوره های باشگاه

بدنسازی (90 جلسه ای)
ایام هفته ساعت کاری
شنبه از 14:30 تا 23:00
یک شنبه از 14:30 تا 23:00
دو شنبه از 14:30 تا 23:00
سه شنبه از 14:30 تا 23:00
چهار شنبه از 14:30 تا 23:00
پنج شنبه از 14:30 تا 23:00
جمعه از 11:00 تا 19:00
توضیحات دوره
جنسیت : آقایان
تعداد جلسات : 90 جلسه
تاریخ شروع دوره : 1394/09/07
تاریخ پایان دوره : 1395/09/08
توضیحات دوره :
مراجعه با هماهنگی قبلی
پیلاتس ( 12 جلسه ای، 3روز در هفته)
ایام هفته ساعت کاری
شنبه از 11:00 تا 12:00
یک شنبه -
دو شنبه از 11:00 تا 12:00
سه شنبه -
چهار شنبه از 11:00 تا 12:00
پنج شنبه -
جمعه -
توضیحات دوره
جنسیت : بانوان
تعداد جلسات : 12 جلسه
تاریخ شروع دوره : 1394/09/07
تاریخ پایان دوره : 1395/09/08
توضیحات دوره :
مراجعه با هماهنگی قبلی
بادی پامپ (روزهای زوج)
ایام هفته ساعت کاری
شنبه از 14:30 تا 23:00
یک شنبه -
دو شنبه از 14:30 تا 23:00
سه شنبه -
چهار شنبه از 14:30 تا 23:00
پنج شنبه -
جمعه -
توضیحات دوره
جنسیت : آقایان
تعداد جلسات : 12 جلسه
تاریخ شروع دوره : 1394/09/07
تاریخ پایان دوره : 1395/09/08
توضیحات دوره :
مراجعه با هماهنگی قبلی
کراس فیت(8جلسه ای،2روز در هفته)-سحر موسوی
ایام هفته ساعت کاری
شنبه -
یک شنبه از 10:00 تا 11:00
دو شنبه -
سه شنبه از 10:00 تا 11:00
چهار شنبه -
پنج شنبه از 10:00 تا 11:00
جمعه -
توضیحات دوره
جنسیت : بانوان
تعداد جلسات : 8 جلسه
نام مربی : سحر موسوی
تاریخ شروع دوره : 1394/09/07
تاریخ پایان دوره : 1395/09/08
توضیحات دوره :
مراجعه با هماهنگی قبلی انتقال حرکات و تمرینات باله از حالت ایستاده به حالت افقی
تی آر ایکس (8جلسه ای)
ایام هفته ساعت کاری
شنبه از 08:00 تا 14:30
یک شنبه از 08:00 تا 14:30
دو شنبه از 08:00 تا 14:30
سه شنبه از 08:00 تا 14:30
چهار شنبه از 08:00 تا 14:30
پنج شنبه از 08:00 تا 14:30
جمعه -
توضیحات دوره
جنسیت : بانوان
تعداد جلسات : 8 جلسه
تاریخ شروع دوره : 1394/09/07
تاریخ پایان دوره : 1395/09/08
توضیحات دوره :
مراجعه با هماهنگی قبلی
آمادگی جسمانی P9 TX
ایام هفته ساعت کاری
شنبه -
یک شنبه از 14:30 تا 23:00
دو شنبه -
سه شنبه از 14:30 تا 23:00
چهار شنبه -
پنج شنبه از 14:30 تا 23:00
جمعه -
توضیحات دوره
جنسیت : آقایان
تعداد جلسات : 12 جلسه
تاریخ شروع دوره : 1394/09/07
تاریخ پایان دوره : 1395/09/08
توضیحات دوره :
مراجعه با هماهنگی قبلی
کراس فیت (8جلسه ای،2روز در هفته)-مهرسا رضایی
ایام هفته ساعت کاری
شنبه -
یک شنبه از 11:00 تا 12:00
دو شنبه -
سه شنبه از 11:00 تا 12:00
چهار شنبه -
پنج شنبه از 11:00 تا 12:00
جمعه -
توضیحات دوره
جنسیت : بانوان
تعداد جلسات : 8 جلسه
نام مربی : مهرسا رضایی
تاریخ شروع دوره : 1394/09/07
تاریخ پایان دوره : 1395/09/08
توضیحات دوره :
مراجعه با هماهنگی قبلی
موی فیت (باهماهنگی، روزهای فرد)
ایام هفته ساعت کاری
شنبه -
یک شنبه از 14:30 تا 23:00
دو شنبه -
سه شنبه از 14:30 تا 23:00
چهار شنبه -
پنج شنبه از 14:30 تا 23:00
جمعه -
توضیحات دوره
جنسیت : آقایان
تعداد جلسات : 12 جلسه
تاریخ شروع دوره : 1394/09/07
تاریخ پایان دوره : 1395/09/08
توضیحات دوره :
مراجعه با هماهنگی قبلی
بدنسازی (120 جلسه ای)
ایام هفته ساعت کاری
شنبه از 14:30 تا 23:00
یک شنبه از 14:30 تا 23:00
دو شنبه از 14:30 تا 23:00
سه شنبه از 14:30 تا 23:00
چهار شنبه از 14:30 تا 23:00
پنج شنبه از 14:30 تا 23:00
جمعه از 11:00 تا 19:00
توضیحات دوره
جنسیت : آقایان
تعداد جلسات : 120 جلسه
تاریخ شروع دوره : 1394/09/07
تاریخ پایان دوره : 1395/09/08
توضیحات دوره :
مراجعه با هماهنگی قبلی
بدنسازی (8جلسه ای)
ایام هفته ساعت کاری
شنبه از 08:00 تا 14:30
یک شنبه از 08:00 تا 14:30
دو شنبه از 08:00 تا 14:30
سه شنبه از 08:00 تا 14:30
چهار شنبه از 08:00 تا 14:30
پنج شنبه از 08:00 تا 14:30
جمعه -
توضیحات دوره
جنسیت : بانوان
تعداد جلسات : 8 جلسه
تاریخ شروع دوره : 1394/09/07
تاریخ پایان دوره : 1395/09/08
توضیحات دوره :
مراجعه با هماهنگی قبلی
ایروفیت (12 جلسه ای،3روز در هفته)
ایام هفته ساعت کاری
شنبه از 12:00 تا 13:00
یک شنبه -
دو شنبه از 12:00 تا 13:00
سه شنبه -
چهار شنبه از 12:00 تا 13:00
پنج شنبه -
جمعه -
توضیحات دوره
جنسیت : بانوان
تعداد جلسات : 12 جلسه
تاریخ شروع دوره : 1394/09/07
تاریخ پایان دوره : 1395/09/08
توضیحات دوره :
مراجعه با هماهنگی قبلی
تی آر ایکس (12جلسه ای)
ایام هفته ساعت کاری
شنبه از 08:00 تا 14:30
یک شنبه از 08:00 تا 14:30
دو شنبه از 08:00 تا 14:30
سه شنبه از 08:00 تا 14:30
چهار شنبه از 08:00 تا 14:30
پنج شنبه از 08:00 تا 14:30
جمعه -
توضیحات دوره
جنسیت : بانوان
تعداد جلسات : 12 جلسه
تاریخ شروع دوره : 1394/09/07
تاریخ پایان دوره : 1395/09/08
توضیحات دوره :
مراجعه با هماهنگی قبلی
کراس فیت (12 جلسه ای،3روز در هفته)-مهرسا رضایی
ایام هفته ساعت کاری
شنبه -
یک شنبه از 11:00 تا 12:00
دو شنبه -
سه شنبه از 11:00 تا 12:00
چهار شنبه -
پنج شنبه از 11:00 تا 12:00
جمعه -
توضیحات دوره
جنسیت : بانوان
تعداد جلسات : 12 جلسه
نام مربی : مهرسا رضایی
تاریخ شروع دوره : 1394/09/07
تاریخ پایان دوره : 1395/09/08
توضیحات دوره :
مراجعه با هماهنگی قبلی
تی آر ایکس ( 12 جلسه ای، روزهای زوج )
ایام هفته ساعت کاری
شنبه از 15:00 تا 20:00
یک شنبه -
دو شنبه از 15:00 تا 20:00
سه شنبه -
چهار شنبه از 15:00 تا 20:00
پنج شنبه -
جمعه -
توضیحات دوره
جنسیت : آقایان
تعداد جلسات : 12 جلسه
تاریخ شروع دوره : 1394/09/07
تاریخ پایان دوره : 1395/09/08
توضیحات دوره :
مراجعه با هماهنگی قبلی
موی فیت (باهماهنگی، روزهای زوج)
ایام هفته ساعت کاری
شنبه از 14:30 تا 23:00
یک شنبه -
دو شنبه از 14:30 تا 23:00
سه شنبه -
چهار شنبه از 14:30 تا 23:00
پنج شنبه -
جمعه -
توضیحات دوره
جنسیت : آقایان
تعداد جلسات : 12 جلسه
تاریخ شروع دوره : 1394/09/07
تاریخ پایان دوره : 1397/09/08
توضیحات دوره :
مراجعه با هماهنگی قبلی
بدنسازی (16 جلسه ای)
ایام هفته ساعت کاری
شنبه از 08:00 تا 14:30
یک شنبه از 08:00 تا 14:30
دو شنبه از 08:00 تا 14:30
سه شنبه از 08:00 تا 14:30
چهار شنبه از 08:00 تا 14:30
پنج شنبه از 08:00 تا 14:30
جمعه -
توضیحات دوره
جنسیت : بانوان
تعداد جلسات : 16 جلسه
تاریخ شروع دوره : 1394/09/07
تاریخ پایان دوره : 1395/09/08
توضیحات دوره :
مراجعه با هماهنگی قبلی
پیلاتس (8جلسه ای،2 روز در هفته)
ایام هفته ساعت کاری
شنبه از 11:00 تا 12:00
یک شنبه -
دو شنبه از 11:00 تا 12:00
سه شنبه -
چهار شنبه از 11:00 تا 12:00
پنج شنبه -
جمعه -
توضیحات دوره
جنسیت : بانوان
تعداد جلسات : 8 جلسه
تاریخ شروع دوره : 1394/09/07
تاریخ پایان دوره : 1395/09/08
توضیحات دوره :
مراجعه با هماهنگی قبلی
کراس فیت(12 جلسه ای،3روز در هفته)-سحر موسوی
ایام هفته ساعت کاری
شنبه -
یک شنبه از 10:00 تا 11:00
دو شنبه -
سه شنبه از 10:00 تا 11:00
چهار شنبه -
پنج شنبه از 10:00 تا 11:00
جمعه -
توضیحات دوره
جنسیت : بانوان
تعداد جلسات : 12 جلسه
نام مربی : سحر موسوی
تاریخ شروع دوره : 1394/09/07
تاریخ پایان دوره : 1395/09/08
توضیحات دوره :
مراجعه با هماهنگی قبلی
بدنسازی (24 جلسه ای)
ایام هفته ساعت کاری
شنبه از 08:00 تا 14:30
یک شنبه از 08:00 تا 14:30
دو شنبه از 08:00 تا 14:30
سه شنبه از 08:00 تا 14:30
چهار شنبه از 08:00 تا 14:30
پنج شنبه از 08:00 تا 14:30
جمعه -
توضیحات دوره
جنسیت : بانوان
تعداد جلسات : 24 جلسه
تاریخ شروع دوره : 1394/09/07
تاریخ پایان دوره : 1395/09/08
توضیحات دوره :
مراجعه با هماهنگی قبلی
تی آر ایکس ( 12 جلسه ای،روزهای فرد)
ایام هفته ساعت کاری
شنبه -
یک شنبه از 15:00 تا 21:00
دو شنبه -
سه شنبه از 15:00 تا 21:00
چهار شنبه -
پنج شنبه از 15:00 تا 21:00
جمعه -
توضیحات دوره
جنسیت : آقایان
تعداد جلسات : 12 جلسه
تاریخ شروع دوره : 1394/09/07
تاریخ پایان دوره : 1395/09/08
توضیحات دوره :
مراجعه با هماهنگی قبلی
ایروفیت (8 جلسه ای،2روز در هفته)
ایام هفته ساعت کاری
شنبه از 12:00 تا 13:00
یک شنبه -
دو شنبه از 12:00 تا 13:00
سه شنبه -
چهار شنبه از 12:00 تا 13:00
پنج شنبه -
جمعه -
توضیحات دوره
جنسیت : بانوان
تعداد جلسات : 8 جلسه
تاریخ شروع دوره : 1394/09/07
تاریخ پایان دوره : 1395/09/08
توضیحات دوره :
مراجعه با هماهنگی قبلی
بدنسازی (360 جلسه ای)
ایام هفته ساعت کاری
شنبه از 14:30 تا 23:00
یک شنبه از 14:30 تا 23:00
دو شنبه از 14:30 تا 23:00
سه شنبه از 14:30 تا 23:00
چهار شنبه از 14:30 تا 23:00
پنج شنبه از 14:30 تا 23:00
جمعه از 11:00 تا 19:00
توضیحات دوره
جنسیت : آقایان
تعداد جلسات : 360 جلسه
تاریخ شروع دوره : 1394/09/07
تاریخ پایان دوره : 1395/09/08
توضیحات دوره :
مراجعه با هماهنگی قبلی
بدنسازی (12جلسه ای)
ایام هفته ساعت کاری
شنبه از 08:00 تا 14:30
یک شنبه از 08:00 تا 14:30
دو شنبه از 08:00 تا 14:30
سه شنبه از 08:00 تا 14:30
چهار شنبه از 08:00 تا 14:30
پنج شنبه از 08:00 تا 14:30
جمعه -
توضیحات دوره
جنسیت : بانوان
تعداد جلسات : 12 جلسه
تاریخ شروع دوره : 1394/09/07
تاریخ پایان دوره : 1395/09/08
توضیحات دوره :
مراجعه با هماهنگی قبلی
بدنسازی (30 جلسه ای)
ایام هفته ساعت کاری
شنبه از 14:30 تا 23:00
یک شنبه از 14:30 تا 23:00
دو شنبه از 14:30 تا 23:00
سه شنبه از 14:30 تا 23:00
چهار شنبه از 14:30 تا 23:00
پنج شنبه از 14:30 تا 23:00
جمعه از 11:00 تا 19:00
توضیحات دوره
جنسیت : آقایان
تعداد جلسات : 30 جلسه
تاریخ شروع دوره : 1394/09/07
تاریخ پایان دوره : 1395/09/08
توضیحات دوره :
مراجعه با هماهنگی قبلی
 

گزارشات سفیر ورزشان از این باشگاه

باشگاه ایران سعادت رویال

ایران سعادت رویال از دید تخصصی:

باشگاه ایران سعادت رویال شاید یکی از معدود فضاهای مناسب برای بدنسازی حرفه ای باشه. وسعت زیاد فضای کار با دستگاه و تعداد زیاد این دستگاه ها می تونه بیانگر این موضوع باشه.

دستگاه های ایران سعادت رویال همه از مارک sportart هستند  نمی تونم بگم خیلی نو هستند اما همه آنها سالم و با کیفیت اند. تعداد دستگاه ها مسئله چشمگیریه وقتی وارد فضای کار با دستگاه میشی.

غیر از فضای کار با دستگاه یک فضای اختصاصی برای کلاس های TRX وجود داره که به جرات میتونم بگم که از کامل ترین فضاهای TRX در تهران هست. خرک عظیم الجثه TRX و کامل بودن تجهیزات اون رو من تا حالا توی باشگاه هایی که رفتم ندیدم.

این باشگاه یک فضای نسبتا مناسب هم به کلاس های گروهیش اختصاص داده که به نظر من مساحت کافی و مناسبی داره.

ایران سعادت رویال از دید فضا و امکانات:

باشگاه ایران سعادت رویال یک باشگاه بسیار وسیعه.وقتی وارد باشگاه می شین باید چند تا پله رو پایین برین تا به فضای اصلی باشگاه برسید. البته این توضیح باعث سوء برداشتتون نشه که ایران سعادت رویال یک باشگاه زیرزمینیه. نه! شما با پله های عریض که با سنگ و چوب آرایش بسیار زیبا و چشم نوازی رو دارند به سمت فضای پایین هدایت می شید. این فضا دارای یک سقف بلند هست که سرتاسر از نورگیرهای زیادی پوشیده شده. فضای لاکرها بسیار بزرگ، لوکس و تمیزه. صدا، هوا و تهویه باشگاه عالی هستن.ولی با این که فضای سرویس بهداشتیش بد نبود به نظر من می تونست خیلی بهتر از این هم باشه.به علاوه این که فضای دوشش مستقیم توی سرویس های بهداشتی باز می شه که این شاید خیلی خوشایند نباشه.

بوفه باشگاه بسیار بزرگ و مانند بار ساخته شده و صندلی هایی پشت این بار بزرگ وجود داره که فضای بسیار دلچسبی رو برای چند دقیقه استراحت بعد از ورزش فراهم می کنه. تابلوی wifi free هم که این روزها میتونه خیلی جذاب باشه هم روی دیوار بوفه نصبه.

 

ایران سعادت رویال ز دید فان:

یه ایراد خیلی بزرگی که  به ایران سعادت رویال وارده اینه که  ورودی باشگاه هیچ تابلویی نداره!!! شما وقتی برای بار اول به این باشگاه میری حتما دو بار باید فضای بین برج های نظامی و حافظ رو طی کنی و دست آخر از نگهبان یکی از این برج ها بپرسی تا بهت بگن که باشگاه کجاست. تازه وقتی می فهمی کجاست وارد که میشی اول یک سوپرمارکت گنده رو می بینی باهمه شلخته بازی سوپری ها بعد هم که یه در بزرگ سیاه که روش نوشته: ورود آقایان ممنوع!

وقتی وارد باشگاه می شی با یک فضای نسبتا لوکس مواجه میشی. خانم پذیرش فوق العاده صمیمی و محترم بود و وقتی ازش خواستم که باشگاه رو ببینم بهم چند تا کفپوش برای پوشیدن روی کفشم داد و خیلی صمیمی ورود من رو به بچه های پایین اعلام کرد. مربی های باشگاه هم خیلی خوب و با شخصیت بودند و با روی گشاده هر سوالی که داشتم رو جواب دادند.

چیزی که خیلی توجه من رو در بدو ورود به فضای پایین جلب کرد قسمت صخره نوردی بود که خیلی خوب و زیبا گوشه فضای کار با دستگاه قرار داشت. البته وقتی از کلاس صخره نوردی پرسیدم به من گفتند که چند وقتی میشه که تعطیلش کردن.

از برنامه های جانبی باشگاه می شد به ماساژ حرفه ای، بوفه سلامتی، fan club،  Dr. fish و دستگاه های کویتیشن و ال پی جی اشاره کرد.

در بروشور باشگاه عنوان شده بود که مشاوره پزشکی توسط دکتر محسنی متخصص ارتوپد صورت می گیره ولی خوب چون این قضیه مربوط به قسمت آقایان بود من نتونستم ایشون رو ببینم ولی خوب چه خوب بود اگر همه باشگاه ها به یک متخصص ارتوپد مجهز بودند. راستی یادم رفت بگم یک فضای مبل و تلویزیون که یک آکواریوم خیلی زیبا هم در کنارش بود جزء جاهای جالب باشگاه بود که حس صمیمیت و راحتی رو به آدم القا می کرد. از بوفه باشگاه که هر چی بگم کم گفتم! واقعا محشر بود!

دسترسی های باشگاه به علت قرار گرفتن اون در شهرک غرب خیابان هرمزان عالیه و جای پارک هم خیلی راحت پیدا میشه.

 

ایران سعادت رویال در یک نگاه:

اگر بخوایم یه جمع بندی  از باشگاه ایران سعادت رویال داشته باشیم میشه گفت ایران سعادت رویال از نظر:

ویژگی های ظاهر: مدرن

برخورد پرسنل: عالی

سطح قیمت: متوسط

جای پارک: مناسب

به روز بودن ورزش ها: خوب

نکته منفی: شاید نداشتن تابلو، ورودی نامناسب و فضای سرویس و دوش رو بشه به عنوان نکات منفی این باشگاه عنوان کرد.

 


معرفی باشگاه

باشگاه بدنسازی ایران سعادت رویال با مساحت 1200 متر مربع، دارای 100 عدد کمد مغناطیسی بوده و مجهز به دستگاه های بدنسازی LIFE FITNESS و SPORTART می باشد. همچنین این باشگاه همه روزه دایر است. باشگاه ایران سعادت رویال دارای دستگاه های Cavitation و LPG و همچنین مشاور پزشکی می باشد. این باشگاه دارای ماساژ های تایلندی، سوئدی، کمپرسی گیاهی، رویال تایلندی و سنگ داغ می باشد.

این باشگاه یکی از مجهزتریت باشگاههای منطقه 2،با فضایی مدرن و کادر مربیان مجرب می باشد


نظرات کاربران(درج نظر جدید)

چطور می توانیم کمک‌تان کنیم؟ با ما تماس بگیرید
info@varzeshan.com
در ورزشان ثبت نام کنید

و از تخفیف در خرید، مشاهده سوابق سفارشات، شرکت در نقد و بررسی و بسیاری از خدمات دیگر بهره مند شوید.