اطلاعات کلی


تنیس

تنیس

توضیح مختصر :

تنیس ورزشی انفرادی و گروهی است و رقابت های آن بین دو بازیکن یا دو تیم دو نفره و در زمینی مستطیل شکل که در وسط آن تور نصب شده است ، برگزار می شود . در این ورزش ، هر بتزیکن سعی می کند توپ را ( به صورت یک ضرب ) با راکت طوری بزند که پس از عبور از تور در زمین حریف فرود آید و حریف نتواند آن را باز گرداند . مسابقه ی تنیس از 3 یا 5 ست تشکیل شده است . بازیکنی که در 2 ست ( در مسابقه ی 3 ستی ) یا 3 ست ( در مسابقات 5 ستی ) پیروز شود ، برنده ی نهایی مسابقه است .

تاریخچه :

در حدود هشتصد سال پیش ، انجام دادن هر گونه بازی و ورزشی برای راهبان کلیسا ممنوع بود . به همین دلیل ، کشیش های فرانسوی دست به ابداع نوعی بازی زدند که فقط به یک توپ کوچک پشمی نیاز داشت . این توپ درون لایه ای از جنس پوست گوسفند قرار می گرفت و آماده ی بازی می شد . در این بازی ، دو نفر رو به روی هم می ایستادند و هر یک با کف دستش به توپ ضربه می زد و آن را به سوی نفر مقابل می انداخت . در آغاز این بازی « پوم » نام گرفت که به معنای «کف دست » بود . در بسیاری از مواقع بازیکنان در هنگام ضربه زدن از اصطلاح « تنز » استفاده می کردند که نوعی دستور به حریف به معنای « بگیر......بازی کن » بود . بدین ترتیب ، این نام در فرانسه روی این بازی ماند تا آنکه به « لویی نهم »، پادشاه فرانسه ،خبر رسید که راهبان دور از چشم مردم در تالار کلیساها بازی می کنند و او این بازی را ممنوع کرد .

سرویس زدن :

محدوده ای که بازیکن می تواند از آنجا سرویس بزند ، 12 / 4 متر از انتهای سمت چپ یا راست عرض زمین است . بازیکن برای زدن سرویس پشت خط عرضی زمین خود قرار می گیرند و توپ را به قسمت مخالف زمین حریف می زند . مثلا اگر زننده ی سرویس در نیمه ی راست زمین خود ایستاده باشد ، باید ضربه را به گونه ای بزند که وارد بخش چپ زمین حریف ( از نگاه زننده ی ضربه ) شود . گیرنده ی توپ می تواند در هر قسمت از زمین خود که تمایل

در اولین نوبت زدن سرویس ، زننده باید در بخش راست زمین خود بایستد اما بار دوم مه نوبت به زدن سرویس می رسد ، او باید از سمت چپ زمین خود سرویس بزند . این ترتیب تا پایان بازی رعایت می شود .

اگر یک سرویس به خارج برود یا به تور بخورد ، زننده ی سرویس یک بار دیگر فرصت دارد که سرویس بزند . اگر دومین ضربه نیز خطا شود ، امتیاز به نفع حریف ثبت می گردد .

اصطلاحات تخصصی :

پسینگ شات :

پاسخ دادن به ضربه ی حریف ( زمانی که نزدیک تور است ) ، به شکلی که توپ پس از عبور از طرفین حریف در زمین او بخوابد .

لوپ :

توپ هوایی که به صورت پیچی ( کات دار ) زده می شود .

اسمش :

کوباندن توپ به زمین حریف.

فورهند :

زدن توپ با روی راکت.

والی فورهند :

ضربه ی فورهند کوتاه در شرایطی که توپ روی هوا است و زننده ی توپ در نزدیکی تور قرار گرفته است .

بک هند :

زدن توپ با پشت راکت.

والی بک هند :

حرکت کوتاه بک هند روی تور.

فوت فالت :

خطای پا ، قرار گرفتن پای سرویس زننده روی خط.

دراپ شات :

زدن ضربه ی ملایم به قسمت جلوی زمین حریف ( نزدیک به تور ).

کراس کورت :

ضربه زدن از یک گوشه ی زمین به گوشه ی دیگر.

بریک :

برگرداندن سریع سرویس.

قوانین:

تعویض زمین و سرویس.

در هر گیم نوبت یکی از بازیکنان است که سرویس بزند و پس از پایان گیم ، زننده ی سرویس عوض می شود . در پایان اولین گیم هر ست ، جای دو بازیکن در زمین با یکدیگر عوض می شود . پس از آن ، جای بازیکنان بعد از پایان هر دو گیم با یکدیگر عوض خواهد شد . بر این اساس جای بازیکنان در گیم اول ، چهارم ، ششم ، هشتم و........... عوض می شود .

استراحت

در تنیس مردان پس از سه ست ، ورزشکاران می توانند حداکثر ده دقیقه استراحت کنند اما در بخش زنان ، بعد از هر دو ست ، امکان استراحت ده دقیقه ای وجود دارد .

برخورد توپ با زمین :

در تنیس هیچ ضربه ای نباید وارد زمین خود شود و تمام ضربات باید یک ضرب وارد زمین حریف شوند . هنگامی که توپ به سمت زمین یک بازیکن می آید ، حداکثر یک بار می تواند به زمین برخورد کند و اگر بیشتر از یک بار برخورد کند ، حریف امتیاز می گیرد . در توپ های هوایی بازیکنان مجازند از برخورد توپ به زمین جلوگیری کنند و بدون آنکه توپ به زمین بخورد ، به آن ضربه بزنند .

امتیاز گیری در تنیس :

نوبت بازی : هر بازی تنیس از 3 یا 5 « ست » تشکیل شده است . ست ها به واحد هایی تقسیم می شوند که « گیم »نام دارند و هر تنیسور برای پیروز شدن در هر ست ، باید 6 گیم را به سود خود تمام کند . در مسابقات 3 ستی ، هر بازیکن که در 2 ست پیروز شود و در مسابقات 5 ستی ، هر بازیکن که در 3 ست برنده شود ، در مسابقه پیروز شده است .

نحوه ی امتیاز دهی در هر گیم : هر بازیکنی که توپ را در زمین حریف بخواباند ( قرار دهد ) ، 15 امتیاز می گیرد . دومین ضربه ی موفق ، امتیاز این بازیکن را به 30 و سومین ضربه ی آن را به 40 می رساند . موفقیت در ضربه ی بعدی موجب پیروزی در یک گیم می شود .

به تساوی 40 _ 40 دو بازیکن دوس گفته می شود . جلو نام بازیکنی که امتیاز بعد از دوس را بگیرد ، علامت AD قرار می گیرد . اگر او در ضربه ی دیگری موفق شود ، بازی را به سود خود پایان می دهد اما اگر حریف بازی را مساوی کند ، این علامت را از جلوی نام بازیکن پیشتاز پاک می کنند و بازی دوباره 40 _ 40 مساوی می شود ( دوس ) . این نوع امتیاز دهی تا آنجا ادامه پیدا می کند که یکی از بازیکنان دو بار پیاپی امتیاز بگیرد و گیم را به سود خود خاتمه دهد .

پیروزی در هر ست : هر تنیسوری که در 6 گیم برنده شود ، ست را به سود خود خاتمه می دهد اما در صورت تساوی 5 _ 5 ، برنده کسی است که در 7 گیم به پیروزی برسد .

زمانی که دو تنیس باز 6 _6 مساوی شوند ، باید از قانون « تای برگ »استفاده شود .

قانون تای برگ :

پس از تساوی 6 _ 6 دو تنیس باز در هر ست ، روش امتیاز دهی دیگر به صورت 15 امتیازی نیست ؛ بلکه به صورت اعداد متوالی ( از 1 تا 7 ) خواهد بود . چنانچه تنیسوری به امتیاز 7 برسد ، آن گیم را برنده است و به این ترتیب ست را با نتیجه ی 7 _ 6 به نفع خود به پایان رسانده است اما اگر در این گیم ، دو تنیسور از نظر امتیازی به تساوی 6 _ 6 برسند ، بازی آنقدر ادامه می یابد تا یک بازیکن در دو ضربه ی متوالی امتیاز بگیرد .

مسابقات تنیس :

مسابقات تنیس در پنج بخش برگزار می شود : انفرادی مردان ، انفرادی زنان ، دوبل ( دو نفره ) مردان ، دوبل زنان و دوبل مختلط ( یک بازیکن مرد و یک بازیکن زن )

وسایل مورد نیاز برای ورزش تنیس :

راکت :

مهم ترین وسیله ی بازی تنیس راکت است . هر راکت از دستگیره ، دسته و سر تشکیل می شود . در قسمت سر راکت ( قاب راکت ) شبکه ای توری شکل وجود دارد که از جنس نایلون است . این قسمت ، که ضربه با آن زده می شود ، باید تخت باشد . دسته و دستگیره هم نباید هیچ گونه اضافه و اتصالات جانبی داشته باشند . تنیس باز نمی تواند روی زه ها وسیله ای نصب کند که شدت ضربه را افزایش دهد

وزن راکت مردان 400 _0 35 و راکت زنان و نوجوانان 350 _ 300 گرم است .

لباس :

تنیس بازان مرد بیشتر بلوز آستین کوتاه یا بی آستین ، شورت بلند و کتانی ورزشی با کف لاستیکی می پوشند . لباس تنیس زنان نیز بلوز بی آستین و دامن کوتاه است . زنان به ندرت از جوراب ورزشی استفاده می کنند . تنیسور های امروزی در انتخاب رنگ لباس خود آزادند .

توپ :

توپ تنیس از جنس پلاستیک است . روی این توپ از نمد زرد رنگ پوشیده شده است . وزن توپ بین 7 / 56 گرم تا 5 / 58 گرم است . برای اینکه مشخص شود یک توپ برای برگزاری مسابقه مناسب است یا نه ، آن را 60 روز در محل برگزاری مسابقه قرار می دهند و تغییرات احتمالی اش را بررسی می کنند .

زمین :

مسابقات تنیس در سه نوع زمین انجام می شود : زمین چمن ، خاکی و زمین سخت . این زمین ها به رنگ های مختلفی چون آبی و بنفش وجود دارند.

تور تنیس :

تور به کمک دو پایه ی فلزی بر روی خط مرکز زمین مستطیل شکل بسته می شود و زمین را به دو مستطیل مساوی تقسیم می کند . تور بازی را باید چنان کشید که فضای ما بین دو پایه را کامل پر کند . شبکه های تور باید به اندازه ای کوچک باشند تا مانع عبور توپ شوند .

در قسمت بالای توپ نواری سفید رنگ به عرض 5 سانتی متر وجود دارد که مشخص کننده ی ارتفاع تور است و امکان خطای دید را به حداقل می رساند . در دو بخش کناری و جایی که تور به میله ها متصل است ، ارتفاع تور باید 07 / 1 متر باشد .

مسابقه های معتبر تنیس :

هر ساله مسابقه های فراوانی در شهر های مختلف دنیا با حضور بزرگ ترین ورزشکاران تنیس دنیا برگزار می شود که به آن ها «جایزه ی بزرگ »

می گویند . این تورنمنت ها به قدری زیادند که یک تنیسور نمی تواند در تمامی آن شرکت کند . به همین دلیل ، هرچه سابقه ، اهمیت و اعتبار و جوایز مسابقات بیشتر باشد ، تنیسورهای بزرگ تری در آن شرکت می کنند . معتبر ترین مسابقه های انفرادی تنیس چهار رقابت است که مسابقه ی بزرگ « گرند اسلم » نام دارد . این مسابقات همه ساله در انگلستان ، آمریکا ، فرانسه و استرالیا برگزار می شود . در بخش تیمی نیز مسابقات سالانه ی « جام دیویس » معتبرترین مسابقه هاست . در این بازی ها تیم ها در قاره های خود به دسته های مختلف تقسیم می شوند . بهترین تیم ها در دسته ی A و بقیه بر حسب قدرت خود در دسته های B  و C  و.........بازی می کنند .

هر سال بهترین تیم های هر دسته به دسته ی بالاتر می روند و تیم های ضعیف هر دسته به دسته ی پایین تر سقوط می کنند . در پایان ، تیم های برتر جهان با یکدیگر مسابقه می دهند و قرمان جهان را تعیین می کنند . در این رقابت ها نفرات دو تیم به صورت انفرادی یا دوبل بازی می کنند و هر تیمی که در سه مسابقه پیروز شود ، برنده ی دیدار دو تیم خواهد بود . در جام دیویس بازیکنی برنده ی دیدار با رقیب خود است که سه ست به پیروزی برسد .

تنیس در ایران :

ورزش تنیس را کارمندان انگلیسی شرکت نفت پیش از جنگ جهانی دوم با خود به ایران آوردند و برای نخستین بار مسابقات تنیس را در استان خوزستان میان هم وطنان خود برگزار کردند . پس از آن در سال 1315 شمسی در رو به روی استادیوم امجدیه باشگاهی به نام « بوستان ورزش»تاسیس شد که دارای چند زمین تنیس بود . در همان ایام ، زمین تنیس امجدیه نیز تاسیس شد و بدین ترتیب ، اولین مسابقات تنیس در سال 1317 بین دو تیم آبادان و تهران برگزار گردید . یک سال بعد ، اولین مسابقات قهرمانی کشور در تهران برگزار شد و هانری نعمانی و ژوزف نعمانی بهترین نتایج را به دست آوردند . با گذشت زمان ، در دهه های 1340 و 1350 شمسی تنیس ایران به بالا ترین سطح خود رسید . اولین افتخار ایران در بازی های آسیایی در سال 1966 میلادی با مدال برنز تقی اکبری در بخش انفرادی به دست آمد . اوج درخشش تنیس بازهای ایرانی نیز در بازی های آسیایی تهران ( 1974 میلادی / 1353 شمسی ) بود که تقی اکبری مقام دوم آسیا را به دست آورد .علی مدنی و کامبیز درفشی جوان تیز نایب قهرمان بخش دو نفره ی مردان شدند . در سال های اخیر ، تنیس کشورمان در دسته های دوم و سوم آسیا حضور داشته و مسابقات خود را در این گروه ها برگزار کرده است .

فدراسیون جهانی :

فدراسیون جهانی تنیس در سال 1913 تاسیس شده است و 206 عضو دارد . این فدراسیون ITF نامیده می شود که مخفف عبارت International Tennis Federation است .

محدودیت سنی :

سنین ۱۰-۶ سالگی: گرچه بهبود تعادل و حرکت به‌دست آمده اما هنوز هماهنگی لازم بین دست و چشم به‌وجود نیامده است بنابراین کودک می‌تواند به‌طور محدود به ورزش‌های سازمان‌یافته بپردازد. ورزش‌هایی مانند ژیمناستیک، شنا، تنیس برای کودک مناسب است. در این سن تاکید بر آموزش تکنیک است و باید به رقابت و مسابقه کمتر اهمیت داده شود.

از نظر جنسی محدودیت ندارد .

ماهیچه درگیر :

عضلات دو سر سه سر

عضلات شانه و زیر بغل

عضلات سینه ای عضلات لوزی شكل

عضلات شكمی و پشت

عضلات چهارگوش زردپی پشت زانو

 

کالری مصرفی :

نوع فعالیت           73 کیلوگرم       91 کیلوگرم       109 کیلوگرم

تنیس                  584               728                 872

اطلاعات تخصصی

زمان کلاس
60 دقیقه
سن و جنسیت
10 _6 سالگی , آقایان و بانوان
ماهیچه هدف
تمام اعضای بدن
تجهیزات لازم
لباس ,راکت , توپ
در بارداری
ممنوعیت دارد
کالری مصرفی
584

باشگاه های ارائه دهنده

فدراسیون


تنیس

ورزش های مشابه

  • <
  • >
چطور می توانیم کمک‌تان کنیم؟ با ما تماس بگیرید
info@varzeshan.com
در ورزشان ثبت نام کنید

و از تخفیف در خرید، مشاهده سوابق سفارشات، شرکت در نقد و بررسی و بسیاری از خدمات دیگر بهره مند شوید.